CK PP TOURIST - A TEMPO s.r.o. Topolová 2915, 106 00 Praha 10, specialista na tématické zájezdy
 
 

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY a PARKY hrabství Northumberland a Skotska

1.den: Odjezd v 19:30 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční přejezd Německem a Holandskem.
2.den: Dopoledne příjezd do Amsterdamu. Prohlídka města. Odpoledne přejezd do přístavu na trajekt. Nalodění a a ubytování ve 4 lůžkových kajutách. Odjezd do Newcastlu v 17:30 hod.
3.den: Příjezd v 9:00 hod. do Newcastlu. Odjezd do Dundee. Cestou návštěva zahrady Craigde House s obrovským alpinem a prohlídka zámeckých zahrad v Alnwicku, sidle vévédy z Northumberlandu. Zastávka na útesech St.Abb´s Head. Večer příjezd na hotel Apex City Quay****.  Tři noclehy v hotelu.
4.den: Snídaně. Odjezd na prohlídku soukromé zahrady Cambo. Odpoledne pobyt v univerzitním městě St. Andrew´s - botanická zahrada, katedrála, nejstarší golfové hřiště na světě. Nocleh v hotelu.
5.den: Snídaně. Cestou na sever prohlídka Pitmuies Gardens, zámecké zahrady Crathes Castle a zastávka v letním sídle královny - Balmoralu. Nocleh v hotelu.
6.den: Snídaně a naložení zavazadel. Přejezd do Edinburghu. Cestou návštěva zahrady a zahradnictví Glendoick a prohlídka zahrady Kinross House s výhledem na jezero Loch Leven. Večer ubytování v hotelu Britannia (4 noci, v centru Edinburghu). Večeře a nocleh v hotelu.
7.den: Snídaně. Pobyt v Edinburghu. Návštěva botanické zahrady a pamětihodností města - Royal Mile, Královský hrad, Palace of Holyroodhouse. Večeře a nocleh v hotelu.
8.den: Snídaně. Odjezd na prohlídku soukromých zahrad hrabství Lothian - Shepherd House a Tynninghame Walled Garden. Zastávka u kaple Rosslyn. Večeře a nocleh v hotelu.
9.den: Snídaně. Odjezd do botanické zahrady Dawyck. Návštěva sousední vodní zahrady Stobo a prohlídka soukromé zahrady Kailze Gardens. Večeře a noceleh v hotelu.
10.den: Snídaně a naložení zavazadel. Přejezd do Newcastlu na trajekt. Cestou zastávka na prohlídku zahrady ve Wallingtonu. Nalodění a ubytování ve 4 lůžkových kajutách. Odjezd trajektu v 17:00 hodin.
11.den: Příjezd do Amsterdamu. Odjezd do ČR. Příjezd do Prahy v cca 21:30 hodin.

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, mýtné, 2x ubytování na trajektu, 3x ubytování v hotelu v Dundee se snídaní, 4x ubytování v hotelu Britannia v Edinburgu*** s polopenzí, povinné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí, vstupy do zahrad.

Poznámka: v případě využití letecké přepravy s příletem do Edinburghu 2.6. a s odletem z Edinburghu 9.6. je sleva ze zájezdu 1.900,- Kč. Upozorňujeme, 2.6. a 9.6. nelze absolvovat program uvedený pro zájezd autobusem. Dopravu z letiště do Edinburghu a zpět si zařizujete sami. Místo pro přistoupení bude po domluvě upřesněno.

Možné příplatky: za jednolůžkový pokoj 9.100,- Kč

Termín: 31.05.2015 - 10.06.2015       Cena: 21.500,- Kč

Osoba / Firma  
Adresa
PSČ, město
Počet osob
E-mail  
Telefon / Mobil
Poznámka
(jména dalších osob,
požadované příplatky, pojištění ...)
 

    CK PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., Topolová 2915, 106 00 Praha 10 *